ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ! ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤ' ΑΣΤΕΡΙΑ!
http://starworld.getforum.org/

Η ΑΡΕΤΗ
http://starworld.getforum.org/topic-t483.html
Σελίδα 1 από 1

Συγγραφέας:  space heart [ 10 Μαρ 2011 22:13 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Η ΑΡΕΤΗ

Η ΑΡΕΤΗ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η πλέον διαδεδομένη αξία -όχι όμως και αρτιωμένη όπως θα θέλαμε να πιστεύουμε- στις διαφορετικές εκφάνσεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού είναι πιθανώς η σύμπλοκη έννοια της αρετής. Ο Όμηρος εφαρμόζει τον όρο αδιάκριτα για τους Έλληνες και Τρώες ήρωες, θεμελιωμένο στον ηρωικό εθιμικό κώδικα, όπως και για γυναίκες (βλ. Πηνελόπη), θεμελιωμένο σε έναν άλλο εθιμικό κώδικα, αυτόν του οίκου. Τον χρησιμοποιεί, επίσης, για να αποδώσει την έννοια της ευημερίας, τις θεϊκές ιδιότητες ή την ποιότητα συγκεκριμένων πράξεων. Για τον Ηρόδοτο η έννοια συνδέεται με την ηρωική δράση. Φαίνεται πως ενάρετος γυναίκα ή άνδρας στον ομηρικό κόσμο είναι εκείνη ή εκείνος που χρησιμοποιεί όλες τις ικανότητές του, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του.

H αρετή, ως έννοια, περιλαμβάνει αρκετές από τις διαθέσιμες δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης. Στην κλασική περίοδο ο Πλάτων επανειλημμένα επέστρεφε στο θέμα και τα στοιχεία της πρώιμης γραφής του δείχνουν ότι ο Σωκράτης, ο δάσκαλός του, βασανίστηκε εξίσου με το ζήτημα της αρετής. Η συστηματοποίηση των περιφερειακών ιδιοτήτων της έννοιας αρετή επιχειρήθηκε από τον Αριστοτέλη, τον μαθητή του Πλάτωνα, κυρίως στα Ηθικά Νικομάχεια, όσο και στα Ηθικά Ευδήμια και τα Ηθικά μεγάλα, χωρίς ωστόσο να γίνει δυνατή η προσέγγιση μιας αμετάβλητης ουσίας της έννοιας, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αδιαμφισβήτητη δογματική θέση.

Ας δούμε τις κυριότερες Αρετές!

Αβρότης, αγαθότης, αγαθωσύνη, Αγάπη, αγωγή, αιδημοσύνη, αισιοδοξία, ακεραιότης, ακραιφνότης, ακρίβεια, αλήθεια, αλληλοβοήθεια, αλτρουισμός, αμεροληψία, αμνησικακία, ανδρεία, ανεξικακία, αντικειμενικότης, αξιοπρέπεια, αξιότης, απλότης, άσκησις, αυταπάρνησης, αυτάρκεια, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοκυριαρχία, αυτοπεποίθησις, αυτοσεβασμός, γέλως, γενναιότης, γονιμότης, δεξιότης, δικαιοσύνη, εγκράτεια, ειλικρίνια, ειρήνη, εκτένεια (ζήλος, προθυμία), ελεημοσύνη, ελευθερία, ελπίς, εμπειρία, εντιμότης, επαινος, επιδεξιότης, επιμέλεια, ευθυμία, ευθύτης, ευκινησία, ευνομία, ευπείθεια, επιτηδειότης, εργατικότης, ετοιμότης, ευαισθησία, ευβουλία, ευγένεια, ευγνωμοσύνη, ευδoκίμησις, ευεργεσία, ευθυκρισία, ευποιία, ευπρέπεια, ευρύνοια, ευσέβεια, ευσπλαχνία, ευστάθεια, ευφυία, ευψυχία
εχεμύθεια, εχεφροσύνη, ζήλος, ηθική...

...ηρεμία, ησυχία, θάρρος, ικανότης, καθήκον, κάλλος, καλοκαγαθία, καλωσύνη, καρτερία, κατάρτισις, κομψότης, κοσμιότης, λεπτότης, λιτότης, μακροθυμία, μεγαλοπρέπεια, μεγαλοφροσύνη, μεγαλοψυχία, μεθοδικότης, μελέτη, μετάνοια, μετριοπάθεια, μετριοφροσύνη, μέτρον, μουσική, νομιμότης, νομιμοφροσύνη, νουνέχεια, οικονομία, ολιγάρκεια, ολιγολογία, ομόνοια, οξύνοια, παιδεία, παρρησία, πειθαρχία, πίστις, πραότης, προθυμία, προνοητικότης, σαφήνεια, σεβασμός, σεμνότης, σοβαρότης, σοφία, σταθερότης, σύνεσις, σύστημα, σωφροσύνη, τάξις, ταπεινοφροσύνη, ταχύτης, τελειότης, τιμή, τιμιότης, υγεία, υπεροχή, υπόληψις, υπομονή, φιλαλληλία, φιλία, φιλομάθεια, φιλομουσία, φιλονομία, φιλοπατρία, φιλοπονία, φιλοσοφία, φιλοφροσύνη, φρόνησις, χαρά, χρηστοήθεια, χρηστότης, ψυχραιμία, ωραιότης.

Συγγραφέας:  Site Admin [ 17 Οκτ 2012 15:43 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Η ΑΡΕΤΗ

Πολύ όμορφο θέμα!!!

Μπορούμε να αναλύσουμε αρκετές από τις Αρετές και να αναπτύξουμε το θέμα με ενδιαφέρουσες επισημάνσεις.

Ξεκινάω, λοιπόν, με την Αξιοπρέπεια, την οποία θεωρώ μία σημαντική Αρετή.

Κατά τη δική μου άποψη η Αξιοπρέπεια (και κατ' επέκταση ο Αξιοπρεπής άνθρωπος) θα πρέπει να διαθέτει τα εξής γνωρίσματα:

- Ταπεινότητα - ταπεινοφροσύνη
- Αγάπη προς εαυτόν (μέσα από την αυτογνωσία)
- Συμπόνια
- Απαλλαγή από τις προσκολλήσεις (υλικές και πνευματικές)
- Υγιή αυτοπεποίθηση
- Και πάνω απ' όλα Αγάπη μέσα στην καρδιά του!

Η συνέχεια... δική σας!!!! Εικόνα

Συγγραφέας:  Site Admin [ 17 Οκτ 2012 15:45 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Η ΑΡΕΤΗ

ΑΠΟΦΘΕΥΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ!

- "Ο πόλεμος, είναι το σχολείο της αρετής." - Αριστοτέλης
- "Κανένα απόκτημα δεν είναι τόσο σεβαστό και σταθερό, όσο η αρετή." - Ισοκράτης
- "Η τάξη που διακρίνεται για την αρετή της, δεν επιχειρεί παρά σπάνια επανάσταση. - Αυτό γιατί βρίσκεται πάντα σε μειοψηφία". - Αριστοτέλης.
- "Η γαλήνη της συνείδησης, είναι η σπουδαιότερη ανταμοιβή της αρετής" - Σενέκας.
- Όλο το χρυσάφι που βρίσκεται πάνω και κάτω από τη γη, δεν αξίζει τόσο, όσο η αρετή - Πλάτων
- Δεν αρκεί να επαινείτε μόνο τους ενάρετους, πρέπει και να τους μιμείσθε - Ισοκράτης
- Δεν είναι δυνατό εκείνος που αγωνίζεται για την αρετή να μην έχει πολλούς εχθρούς - Ιωάννης ο Χρυσόστομος
- Η αρετή είναι μια υγιής διάθεση της ψυχής και ομορφιά και δύναμη, ενώ κακία είναι η αρρώστια, η ασχήμια και η αδυναμία της - Πλάτωνας (Πολιτεία)
- Η αρετή επιστήμη εστίν ου θεωρητική μόνον, αλλά και πρακτική και τον εσόμενον αγαθόν άνδρα μη μόνον εκμανθάνειν όσα μαθήματα φέρει προς αρετήν, αλλά και γυμνάζεθαι κατά ταύτα φιλοτίμως και φιλοπόνως.
- Η αρετή είναι επιστήμη όχι μόνο θεωρητική, αλλά και πρακτική. Κι αυτός που θέλει να γίνει ενάρετος, είναι ανάγκη να μάθει καλά, όχι μόνο τα μαθήματα που τον κατευθύνουν στην αρετή, αλλά ν' ασκείται και στην πράξη σ' αυτά με εργατικότητα και φιλοτιμία. - Μουσώνιος
- Η δε αρετής κτήσις μόνη μεν συγγηράσκει, πλούτου δε κρείττων, χρησιμωτέρα δε ευγενείας εστί.
- Η αρετή είναι το μόνο απόκτημα που μένει μαζί μας μέχρι τα γεράματα, είναι καλύτερη από τον πλούτο και χρησιμότερη από την ευγενή καταγωγή - Ισοκράτης (Προς Δημόνικο)

Σελίδα 1 από 1 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/